SPORT

Ve sportovní oblasti nabízíme možnost preventivního sportovního vyšetření pro potřeby sportovních oddílů a vyšetření k přijímacímu řízení na vysoké školy se sportovním zaměřením. Tato vyšetření mohou být doplněna o analýzu stavby těla pomocí přístroje InBody. Speciální formu preventivních prohlídek pak představují tzv. prohlídky manažerské.