Manažerské prohlídky  do odvolání neprovádíme. 

K vytvoření programu tzv. manažerských lékařských prohlídek nás vedly opakované požadavky našich dlouholetých klientů (nejen z řad manažerů), kteří chápou, že zdraví je to nejdůležitější, co mají. Při jejich časové zaneprázdněnosti je však pro ně obtížné absolvovat časově náročné lékařské prohlídky na různých pracovištích. Proto je pro ně velkou výhodou koncentrace těchto vyšetření na jednom pracovišti v čase jim vyhovujícím a komplex vyšetření ušitých klientovi na míru. Už Jára Cimrman přeci říkal: „Je lepší být zdravý a bohatý než nemocný a chudý.“

Manažerské prohlídky by měly být pravidelné, obvyklý interval je jedenkrát ročně, v případě potřeby či zájmu i častěji.

Základní manažerská prohlídka

Základní manažerská prohlídka poskytne informace o zdravotním stavu, rizikových faktorech a diagnózách.

Obsah základní prohlídky:

 • Vstupní pohovor , zanesení do databáze
 • Klinické vyšetření lékařem
 • Anamnéza
 • Antropometrické vyšetření
 • Tělesná analýza přístrojem InBody
 • Klidové EKG
 • Zátěžový test provedený na bicyklovém ergometru
 • Laboratorní vyšetření (krev, moč, event. onkologické markery)
 • Výstupní konzultace, předání výsledků a jejich archivace

Následná vyšetření

 • Na základě provedeného základního vyšetření a laboratorních výsledků lze prohlídku doplnit o následující:
 • Ultrazvukové vyšetření břicha, štítné žlázy, srdce a cév
 • RTG plic
 • Vyšetření u jiných specialistů (oční, ORL, gynekologie, mamologie, urologie, kardiologie, psychologie, psychiatrie…)

Doplňkové služby

 • Vitaminová kúra Orthomol Vital F/M – jedná se o vitaminy určené ke speciální výživě žen a mužů

Bonus

 • Odbornost
 • Osobní přístup
 • Diskrétnost
 • Příjemné prostředí

CENÍK

Název

Doporučená cena s DPH

Základní manažerská prohlídka bez laboratoře
3 000,-
Vitamínová kúra Orthomol Vital F/M 1 350,-