Sportovní prohlídky do odvolání neprovádíme.

 

Sportovní prohlídky jsou prováděny na základě licence 031/2003 udělené Českou společností tělovýchovného lékařství. Vyšetření vyžadující odbornost 204 (vyšetření tělovýchovným lékařem) je nutno absolvovat na specializovaném pracovišti dle seznamu ČSTL.

K vyšetření v naší ambulanci je nezbytné vyplnit dotazník, který naleznete na našich webových stránkách (u sportovců mladších 18 let musí být vyplněn a podepsán rodiči).

Dotazníky

Preventivní sportovní prohlídka

Pro sportovní kluby i pro jednotlivé aktivní či rekreační sportovce nabízíme preventivní sportovní prohlídky.
Základní preventivní prohlídka obsahuje klinické vyšetření lékařem včetně podrobné anamnézy, základní vyšetření pohybového systému, základní antropometrické vyšetření, základní zátěžové vyšetření (W 170), klidové i zátěžové EKG, vyšetření svalové síly, orientační vyšetření zraku a sluchu, vyšetření moči a výpočet BMI.
Na vyžádání lze provést i spirometrii.
V ceně prohlídky je samozřejmě zahrnuta interpretace výsledků vyšetření lékařem.
Na preventivní sportovní prohlídky přispívají i některé zdravotní pojišťovny.
K vyšetření je vhodné lehké sportovní oblečení, čistá sálová obuv a ručník.
V případě, že se sportovec léčí u jiného specialisty, např. kardiologa, je nutné doložení lékařské zprávy.
U dětí do 8 let se vzhledem k jejich nízkému věku neprovádí základní zátěžové vyšetření.
K prohlídce pro motoristické sporty je nutno doložit zprávu od očního lékaře a potvrzení o očkování TAT. Tento druh prohlídky můžeme v naší ambulanci provádět až od 12 let.

Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu

Provádíme prohlídky pro studenty VŠ a pro uchazeče o studium na VŠ se zaměřením na sport a tělesnou výchovu. Prohlídky jsou prováděny na základě licence 031/2003 (vyšetření sportovním lékařem) udělené Českou společností tělovýchovného lékařství, nejsme oprávněni provádět vyšetření vyžadující odbornost 204 (vyšetření tělovýchovným lékařem) – tato je nutno absolvovat na specializovaném pracovišti dle seznamu ČSTL.
Vyšetření je svým obsahem shodné s obsahem základní preventivní prohlídky. V ceně prohlídky je zahrnut i poplatek za vydání potvrzení způsobilosti pro studium na dané VŠ (formulář si student přinese s sebou).

Analýza přístrojem InBody

InBody1InBody3
InBody je jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Analýza je velmi rychlá a jednoduchá, výsledky přístroj přehledně vypracuje v tištěné podobě. Poté následuje vyhodnocení lékařem. Přístroj je určen všem od 6 do 99 let. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit, jsou osoby s kardiostimulátorem.

V naší ambulanci vyšetření provádíme přístrojem InBody 230, což je nejrozšířenější přístroj v InBody centrech.

 InBody 230 poskytuje tyto výsledky analýzy :

  • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
  • Hodnocení tukové a svalové tkáně
  • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

 

CENÍK

Název

Doporučená cena s DPH

Preventivní sportovní prohlídka vstupní 600,-
Preventivní sportovní prohlídka opakovaná 500,-
Preventivní sportovní prohlídka pro děti do 8 let vstupní 400,-
Preventivní sportovní prohlídka pro děti do 8 let opakovaná 300,-
Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu 600,-
InBody vstupní vyšetření 300,-
InBody kontrolní vyšetření 250,-