Vzdělání a pracovní historie:

1980 – 1986 Studium na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
1986 – 1989 Sekundární lékař na chirurgickém oddělení Nemocnice Havířov
1989 až dosud Sekundární lékař na chirurgickém oddělení Nemocnice Svitavy, vedoucí lékař jednotky intenzívní péče
1989 Atestace I. stupně v oboru všeobecná chirurgie
1995 Atestace II. stupně v oboru všeobecná chirurgie
2001 až dosud Privátní chirurgická ambulance

Vybrané kurzy a školení:

1990 a 1991 Odborná stáž ve všeobecné chirurgii a traumatologii, Nemocnice Thun, Švýcarsko
1992 Invazivní endoskopie GIT, Úrazová nemocnice Brno
1994 Odborná stáž zaměřená na břišní chirurgii a endoskopii GIT, Nemocnice Naarden, Holandsko
1995 Staplerové techniky, Nemocnice Královské Vinohrady, doc. MUDr. Jaroslav Faltýn, CSc.
1996 Laparoskopická hernioplastika, Nemocnice Třinec – Podlesí, MUDr. Stanislav Czudek
2000 Problematika parenterální a enterální výživy a metabolické péče Hradec Králové
2001 Právní sebeobrana lékaře, ČLK Praha
2003 Základní kurz ve sportovní medicíně, ČSTL Brno
2003 Zátěžová funkční diagnostika v tělovýchovném lékařství, FN U Svaté Anny Brno
2004 Inovační kurz v tělovýchovném lékařství, FN Motol Praha
2005 Traumatologie pro ambulantní chirurgy, ČLK Praha
2005 Transanální chirurgie, FN Motol Praha, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2005 Intenzívní péče v chirurgii, FN Olomouc
2006 Základy plastické chirurgie, FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
2006 Hemoroidy, FN Motol Praha, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2006 Mezoterapie, Brno
2006 Výplňové materiály v obličeji, Brno
2007 Infekce v koloproktologii, FN Motol, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2008 Kolorektální karcinom a jiné nádory v koloproktologii, FN Motol, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2008 Odborná stáž na Klinice plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
2008 Týmová péče o pohybový systém dětí a adolescentů ve sportovních klubech, IPVZ Praha
2008 Aplikace protetických vložek Superfeet, Zlín
2009 Operování hemoroidů Longovou metodou, Nemocnice Na Františku Praha
2009 Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky, FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
2009 Moderní technologie a techniky v koloproktologii a viscerosyntéze, FN Motol Praha, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2009 Inovační kurz v tělovýchovném lékařství, IPVZ Praha
2009 Léčebně-kosmetické použití botulotoxinu, Praha
2010 Estetická chirurgie v praxi, komplikace, řešení, FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
2010 Kožní a jiné nádory v plastické chirurgii a jejich řešení, FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
2013 Proktologie v praxi, FN Motol Praha, prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
2013 Tipy a triky pro ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin, Česká angiolo-gická společnost, Olomouc, doc. MUDr. Dalibor Musil, PhD.
2014 Chirurgie ruky v praxi, FN Na Bulovce Praha, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Využití aktivované plazmy v estetické medicíně, IPVZ Praha

Certifikáty a diplomy


osvedceni_s_ucertifikat0004certifikat0006
certifikat00n04certifikat0001certifikat0007
certifikat0010

Členství v odborných společnostech:

Člen České chirurgické společnosti JEP
Člen Proktologické sekce ČCHS JEP
Člen Sdružení privátních ambulantních chirurgů ČR
Člen České společnosti tělovýchovného lékařství
Člen České lékařské komory
Člen České lékařské společnosti JEP

Jazykové znalosti:

Angličtina
Němčina
Ruština