V našem Chircentru provádíme posuzování trvalých následků pro Pojišťovnu Kooperativa a Českou podnikatelskou pojišťovnu. Pro tyto i ostatní pojišťovny zpracováváme formuláře pojistných událostí (oznámení o úrazu). V případě potřeby vystavujeme i jiné lékařské zprávy.

CENÍK

Název

Doporučená cena s DPH

Vyplnění formuláře, např. oznámení o úrazu, bolestné 300- 500,-
Vyplnění formuláře o vzniku trvalých následků 300,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace 100,-